Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Maximale vrijheid en veiligheid: aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Deze complexe problematiek vereist grote expertise van hulpverlenende instanties. Lokaal moet de juiste kennis en kunde in huis zijn en de lijntjes met Veilig Thuis kort en snel.

West Betuwe is door de grotere omvang beter uitgerust om expertise op te bouwen. Naast tijdelijke opvang is het van belang dat slachtoffers snel een reguliere woning kunnen krijgen om weer een normaal bestaan op te kunnen bouwen. Volgens D66 pleit ook deze problematiek voor bouw van (sociale huur) woningen.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018