Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Maximale vrijheid en veiligheid: algemeen

Algemeen

Voor D66 is de vrijheid om als individu eigen keuzes te maken heel belangrijk. De overheid dient te waarborgen dat iedereen die ruimte ook daadwerkelijk krijgt. Zonder veiligheid is er geen vrijheid.

D66 zet daarbij in op preventie om zo veel mogelijk te voorkomen dat handhaving nodig is. Veiligheid gaat ook over (hoog) waterveiligheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en externe veiligheid zoals gevaarlijke stoffen in de industrie dan wel bij vervoer over weg en spoor.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018