Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Maximale vrijheid en veiligheid: privacy en informatieveiligheid

Privacy en informatieveiligheid

Voor D66 heeft de bescherming van de privacy van inwoners topprioriteit.

De gemeente heeft ook de beschikking over gevoelige, persoonlijke informatie van individuele inwoners. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de overheid op zorgvuldige wijze omgaat met hun gegevens.

De overheid moet terughoudend zijn in het inperken van vrijheden of inbreuken op de privacy ter bevordering van de veiligheid. Inperkingen moeten effectief, noodzakelijk en onderbouwd zijn. En getoetst door de gemeenteraad.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018