Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Maximale vrijheid en veiligheid: verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

D66 wil dat mensen voor kleine afstanden meer de fiets pakken of lopen, in plaats van met de auto gaan. Veilige loop- en fietsroutes zijn daarbij onmisbaar. Scheiding van verkeerssoorten, speciale routes voor niet-bestemmingsverkeer en het verminderen van geluidsoverlast behoren tot de mogelijke oplossingen. Ook op dit terrein vindt D66 een proactieve opstelling van West Betuwe in het overleg met provincie, Rijkwaterstaat en Prorail gewenst.

De uitvoering van de plannen rondom het spoor in Geldermalsen en Tricht gaan in 2019 van start. Het voorkomen van overlast daarvan staat wat D66 betreft bovenaan het prioriteitenlijstje. Ook bij de werkzaamheden rondom het station van Geldermalsen moet wat D66 betreft die overlast voor de reizigers zoveel mogelijk beperkt worden en de toegankelijkheid voor mindervaliden gewaarborgd blijven.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018