Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Maximale vrijheid en veiligheid: voorkom criminaliteit

Voorkom criminaliteit

Samen criminaliteit voorkomen en bestrijden. Veiligheid en het gevoel van veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed leefklimaat. De medewerkers in de buitendienst spelen hierbij een cruciale rol. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente enĀ  direct door inwoners aanspreekbare gemeentelijke vertegenwoordigers.

West Betuwe zou een sluitend netwerk van buurt-apps moeten hebben, want door de inzet daarvan neemt het aantal inbraken af en geeft het mensen het gevoel controle over hun woonomgeving te hebben. Daarnaast helpen voorlichtingscampagnes vanuit de gemeente en de politie om inwoners bewust te maken van hun rol in criminaliteitsbestrijding.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018