Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Zorg voor elkaar: de mens centraal

Mens en hulpvraag centraal

De mens en diens hulpvraag dient wat D66 betreft altijd centraal te staan.

Kwetsbare inwoners vragen een empathische houding en extra inzet bij het maken van keuzes en het organiseren van ondersteuning. Uitgangspunt is dat de hulpvraag wordt beantwoord; niet eerst de vraag uit welke regeling de ondersteuning wordt betaald.

Het integreren van de huidige sociale teams tot een of meerdere nieuwe sociale teams voor West Betuwe verdient wat D66 betreft dan ook alle aandacht en inzet en zo nodig ook extra investeringen.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018