Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Zorg voor elkaar: ruimte voor initiatief

Ruimte voor initiatief

Mensen kunnen onderling vaak betere, efficiëntere en rechtvaardigere oplossingen bedenken voor maatschappelijke kwesties in de zorg dan de overheid.

D66 vindt dat de gemeente een grote rol kan spelen door te ondersteunen bij het opzetten van kleinschalige wooninitiatieven en het faciliteren van professionele ondersteuning dichtbij in de wijk. Ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en bibliotheken zijn daarbij van wezenlijk belang. Ervaring leert ook dat dergelijke voorzieningen het best werken als kernen gemengd zijn samengesteld (jong en oud, koop- en huurwoningen).

Welzijnswerk, voorzieningen dicht bij huis, voldoende openbaar vervoerhaltes en speciale woningbouw voor (groepen van) senioren in alle kernen kunnen ernstige eenzaamheid voorkomen. De (vrijwillige) ouderenadviseurs en maatschappelijke organisaties spelen voor wat betreft de signalering een belangrijke rol.

Initiatieven zoals groepswonen voor ouderen en kleinschalige woon-zorgvoorzieningen verdienen alle steun. Net als het toestaan van de ‘Kangoeroewoning’ voor ouderen die dichtbij hun kinderen, maar niet in het huis van hun kinderen willen of kunnen wonen. In navolging van projecten zoals in de Achterhoek zou dit ook al vroegtijdig, nog voor er een echte zorgbehoefte ontstaat, mogelijk moeten zijn.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018