Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Zorg voor elkaar: sport en bewegen

Sport en bewegen

Er kan op meerdere manieren naar sport gekeken worden: sport en beweging als doel op zichzelf, als (preventief) middel voor volksgezondheid en als maatschappelijke ‘smeerolie’. D66 pleit voor voortdurende aandacht voor bewegen bij het (her)inrichten van wijken en buurten. Wij wonen hier  in een schitterend recreatiegebied met veel ruimte voor allerlei bewegingsactiviteiten. Dat kan nog veel meer benut worden door betere fiets- en wandelpaden.

Ook bij sport geldt: jong geleerd, oud gedaan. Het subsidiebeleid moet wat D66 betreft dan ook vooral gericht zijn op de jeugd. Sport is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen; zowel lichamelijk als sociaal. Om sportbeoefening door de jeugd nog verder te stimuleren, moeten de combinatiefunctionarissen op alle scholen in de gemeente ingezet worden om de basisschooljeugd met diverse sporten en sportverenigingen in contact te brengen. Ook initiatieven op het gebied van de gehandicaptensport verdienen stimulans en ondersteuning.

D66 pleit voor een gedegen onderzoek naar sport en sportvoorzieningen waarop een helder sportaccommodatiebeleid gebaseerd kan worden waarbij gebruik, beheer en exploitatie van al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed meegenomen wordt. Er kan ook intensiever gebruik gemaakt worden van bestaande accommodaties. De gemeente heeft in dit alles een faciliterende rol, maar niet tegen elke prijs.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018