Steun ons en help Nederland vooruit

Groene groei: duurzaamheidsagenda

Duurzaamheidsagenda in omgevingsvisie opstellen en uitvoeren

D66 wil samen met inwoners en ondernemers een omgevingsvisie maken die kaders geeft en ruimte biedt voor initiatieven in plaats ons te laten verdwalen in de huidige wirwar van regels. Dat willen we niet alleen om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Maar vooral om geen tijd te verliezen in onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en te werken volgens een concrete duurzaamheidsagenda. Handen uit de mouwen dus.

Hoofdonderwerpen daarvoor zijn:

  1. energiebesparing,
  2. energietransitie,
  3. robuuste en biodiverse natuur,
  4. sluiten van kringlopen (o.a. landbouw en afval is grondstof) en
  5. klimaatadaptatie.

West Betuwe wil in 2030 energieneutraal zijn. Alle energie die we lokaal nodig hebben wordt duurzaam lokaal opgewekt. Dat is een ambitieuze doelstelling waar D66 volledig achter staat. Dat gaan we aan de ene kant doen door in te zetten op energiebesparing en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er een energietransitie plaatsvindt. Daar horen duidelijke keuzes bij, want die veranderingen gaan niet vanzelf. Daarom wil D66 een duurzaamheidsagenda: een gemeentelijk stappenplan voor een energieneutraal West Betuwe.

Laatst gewijzigd op 14 november 2018