Steun ons en help Nederland vooruit

Groene groei: sluiten van kringlopen

Sluiten van kringlopen

We willen kringlopen op lokaal en regionaal niveau sluiten. En we willen  natuurlijk gedrag van dieren in dierhouderijen integreren. Daarbij zet D66 in op kringlooplandbouw waarbij de voedselproductie een bijdrage levert aan het herstel en behoud van de biodiversiteit in Nederland. LTO heeft namens de boeren al aangegeven dat voedselproductie moet niet ‘sneller, groter en goedkoper’ als leidraad hebben, maar ‘slimmer en beter’. Om dit te bereiken wil D66 inzetten op innovatie gericht op voedselveiligheid en -kwaliteit, het verkorten van ketens en op het natuurlijke wijze beheren van dier- en plantgezondheid.

Afval is grondstof

We werken toe naar een kringloop economie waarbij afval grondstoffen oplevert voor nieuwe producten. Op die manier is er geen sprake van onnodige verbranding en extra grondstofwinning. West Betuwe wil in 2030 geen restafval meer hebben. Overbodig verpakkingsmateriaal moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Bij afvalinzameling moet goed scheiden lonen. Blik is al goed recyclebaar. Het recente besluit dit apart in te zamelen is een goede stap voorwaarts. De ontwikkelingen op het gebied van het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal gaan snel. Op korte termijn moet het mogelijk zijn ook deze materialen apart aan te bieden.

Laatst gewijzigd op 6 november 2018