Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie Geldermalsen: Opvang vluchtelingen in Geldermalsen

Door de toename van het aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus, neemt ook het aantal vluchtelingen toe aan wie de gemeente Geldermalsen passende woonruimte moet bieden. D66 ziet graag dat de gemeente goed voorbereid de toekomst ingaat. Dit houdt in dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de trend dat ouderen langer thuis blijven wonen, er meer eenpersoonshuishoudens ontstaan en jongeren lastiger een hypotheek voor hun eerste huis kunnen krijgen. Ook de opvang van alleenstaande vluchtelingen en families die na gezinshereniging graag het leven weer oppakken, hoort daar volgens D66 bij. In Geldermalsen is in de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd in uitbreiding van de sociale woningbouw. Hier heeft D66 in het verleden al meerdere malen haar zorgen over geuit en aandacht voor gevraagd. Tot op heden zonder resultaat. Het tegemoetkomen aan de taakstelling vanuit Den Haag voor de opvang van statushouders conflicteert met het nu te kleine aanbod van betaalbare huurwoningen voor de huidige inwoners van de gemeente.

Een ander aandachtspunt is het verschil in regelingen tussen gemeenten in Rivierenland als het gaat om bijvoorbeeld inrichtingskosten. Een gezin kan in de ene gemeente een hoger bedrag voor inrichting lenen dan in een andere gemeente. Deze verschillen zijn niet alleen oneerlijk voor de vluchteling – die heeft namelijk geen invloed in welke gemeente hij terecht komt – maar maakt het werk voor de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ook nog eens onnodig ingewikkeld. Twee redenen waarom volgens D66 geprobeerd moet worden om de regelingen op elkaar af te stemmen.

Een derde punt is het afschaffen van de vergoeding van tolken in de gezondheidszorg. De taalbarrière tussen een vluchteling en een arts staat een goede behandeling in de weg. Een bekende meenemen die wél Nederlands kan, is niet (altijd) wenselijk in verband met de privacy en de aard van de klachten, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een kind zware gesprekken tussen arts en ouder moet tolken.  We krijgen signalen dat een huisarts gevraagd heeft geen vluchtelingen meer als patiënt aan te melden. D66 wil graag dat onderzocht wordt wat de gemeente kan bijdragen om deze problematiek op te lossen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018