Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie Geldermalsen: Privacy

Voor D66 Geldermalsen heeft de bescherming van de privacy van inwoners topprioriteit. Inperken van vrijheden of inbreuken op de privacy ter bevordering van de veiligheid dienen altijd verantwoord te worden. Dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn en getoetst worden door de gemeenteraad.

De gemeente heeft de beschikking over digitale persoonsgegevens, zoals de informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Met het overhevelen van zorgtaken van het Rijk naar de gemeentes krijgt de gemeente beschikking over meer, vaak gevoelige, persoonlijke gegevens van de inwoners. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat er op zorgvuldige wijze om wordt gegaan met hun gegevens en dat hun privacy dus wordt gewaarborgd. D66 zal er op toezien dat door de gemeente uw privacy wordt gewaarborgd en dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

D66Geldermalsen omarmt het initiatief van Gerard Schouw en zal de nieuwe raad vragen het Privacy Handvest te ondersteunen.

De uitgangspunten voor het Privacy Handvest:

 1. Privacygevoelige informatie zorgvuldig verwerkt en beveiligd:
  Alle privacygevoelige informatie waarover de gemeente beschikt wordt behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Toegang tot een veilige website:
  Toegang tot een veilige website waarop persoonsgegevens alleen na toestemming van burgers en beveiligd worden opgeslagen en worden beschermd tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking.
 3. Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA:
  Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA en burgers worden geïnformeerd indien hun persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden;
 4. Maatregelen om persoonsgegevens definitief te verwijderen:
  Maatregelen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.
 5. De mogelijkheid om te allen tijde inzage te verkrijgen:
  Burgers krijgen de mogelijkheid om te allen tijde in te zien welke persoonsgegevens de gemeente over hen heeft verzameld en deze informatie binnen vier weken na ontvangst van een inzage-verzoek te doen ontvangen.
 6. Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd of gecorrigeerd:
  Burgers krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens door de gemeente te laten verwijderen of corrigeren.
 7. Een gemeentelijk privacy functionaris:
  De gemeente wijst een privacy functionaris aan die jaarlijks aan het college en aan de raad rapporteert over hoe het met privacybescherming door de gemeente gesteld is;
 8. Afspraken met de gemeenteraad over controle:
  Afspraken met de gemeenteraad over controle op de toepassing van privacy schendende middelen in het publieke domein zoals bijvoorbeeld drones, cameratoezicht, inzage in parkeergegevens. De burgemeester meldt bijvoorbeeld vooraf aan de gemeenteraad wanneer een middel zoals de drone boven de gemeente wordt ingezet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018