Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie Geldermalsen: Sport, wat wil D66…

Sport en bewegen is goed voor de gezondheid en kan bijdragen aan de sociale cohesie in de dorpen. Daarbij geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen verdienen daarom extra aandacht en D66 wil dat iedereen mee kan doen en kansen krijgt, ook als het gaat om sport. Gymles is daarom voor ons een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding.

D66 staat voor een gevarieerd aanbod van sport- en beweegmogelijkheden in onze gemeente. Het aanbod dient voor iedereen toegankelijk te zijn, voor jong & oud en voor mensen met een handicap. D66 wil hiervoor:

  • aandacht voor sport en bewegen;
  • een sportbeleid gericht op een gezonde leefstijl, participatie en sociale cohesie;
  • een uitdagende openbare ruimte met wandelpaden, fietspaden, speeltuinen en trapveldjes;
  • samen met sportverenigingen creatief nadenken over de rol van de sportverenigingen en de gemeente;
  • aanhaken bij de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) formule, waarmee de gemeente een duidelijke coördinerende en stimulerende rol op zich neemt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018