Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie Geldermalsen: Subsidie register

Subsidie is een nuttig middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Van cultuur en sport tot het uitvoeren van welzijnsbeleid – vaak zijn mensen en instellingen beter dan de gemeente in staat om dingen voor elkaar te krijgen.

Subsidie is belastinggeld en daarom is het belangrijk om verstandig met subsidies om te gaan. D66 wil dat er bij subsidies vijf uitgangspunten gelden:

  1. De gemeente subsidieert activiteiten gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten
  2. Subsidies richten zich vooral op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten en zijn in principe tijdelijk
  3. Bij bewezen resultaten kan de gemeente een subsidierelatie aangaan voor langere termijn
  4. De gemeente en de subsidieontvanger zijn volledig transparant over versterkte subsidies en behaalde resultaten
  5. Frauderen met subsidies wordt stevig aangepakt.

Voorstellen D66:

  • Een transparant en effectief subsidiebeleid. Alle subsidies zijn inzichtelijk op de website van de gemeente Geldermalsen.
  • Subsidies worden met name ingezet als aanjager van nieuwe initiatieven.
  • Subsidies stopzetten en waar mogelijk terughalen als er sprake is van fraude.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018