Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en toegankelijk bestuur | adviescommissies

Onafhankelijke adviescommissies

D66 is groot voorstander van het instellen van onafhankelijke (deskundige) adviescommissies van niet-gekozen burgers. Die commissies hebben het recht hebben zich gevraagd en ongevraagd uit te spreken over voorzien en wenselijk gemeentelijk beleid. En die daarvoor ook de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning te geven.

Het is bijvoorbeeld van groot belang dat de afzonderlijke adviesraden voor welzijn, zorg en participatie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in West Betuwe een nieuwe krachtige adviesraad worden.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018