Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en toegankelijk bestuur | gemeentelijke financiën

Financieel beleid

D66 staat voor beleid dat verantwoord omspringt met de publieke middelen, die door de inwoners worden opgebracht. De gemeente West Betuwe heeft al en krijgt nog te maken met overgangsproblematiek in wetgeving en als gevolg van de herindeling. De plannen van D66 inzake de energietransitie, sociaal domein, (hoog)waterveiligheid en toegankelijk bestuursbeleid, gebaseerd op nieuwe IT-toepassingen, zijn van invloed op de begroting van de gemeente.

D66 vindt het dan ook van groot belang financieel beleid te voeren waarin wordt gestreefd naar begrotingsevenwicht zowel op korte als op lange termijn. Zeker in de aanvangsjaren van de nieuwe gemeente West Betuwe wil D66 dat een strakke bewaking van begrotingen en staten van baten en lasten wordt uitgevoerd. De eigen lokale rekenkamer moet hierin een belangrijke rol vervullen.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018