Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en toegankelijk bestuur | ruimte aan de samenleving

Ruimte aan de samenleving

D66 staat voor open gesprekken waarbij raadsleden en wethouders in gesprek zijn en blijven met (groepen van) inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

D66 pleit voor dorpsgesprekken in alle kernen. Daarmee overlegt de gemeente  over beleid, wensen en maatregelen die voor dorpen of wijken van belang zijn. Voor inwoners moet het belang van dit gesprek wel duidelijk zijn.

Inwoners moeten daarvoor actief uitgenodigd worden en goed geïnformeerd zijn over de inhoud en de plaats van het gesprek in het proces van beleidsvorming en uitvoering. Voor inwoners neemt het belang om mee te doen verder toe als de gemeenteraad de inwoners transparant verslag doet van wat ze met de inhoud van het gesprek heeft gedaan, inclusief de afwegingen die zij daarbij heeft moeten maken.

Het is bij complexe veranderingen de taak van de lokale overheid dat mensen zich gehoord voelen, dat bezwaren serieus genomen worden en ook schade voldoende gecompenseerd wordt.

D66 ziet het als een belangrijke taak van het gemeentebestuur om op te komen voor de belangen van haar inwoners zowel voorafgaand aan projecten als ook tijdens en na de uitvoering ervan.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018