Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en toegankelijk bestuur | samenwerkingsverbanden

Transparante samenwerkingsverbanden

West Betuwe is voor bepaalde taken verbonden aan zogenaamde samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in een bepaalde regio. In die verbanden besluiten we in overleg.

De besluitvorming over dit soort samenwerkingsonderwerpen moet volgens D66 veel transparanter dan nu het geval is, voor de inwoners, maar ook voor de gemeenteraad zelf. D66 wil grotere invloed van de gemeenteraad op besluitvorming van samenwerkingsverbanden, zodat het democratisch gehalte gewaarborgd is.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018