Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en toegankelijk bestuur | West Betuwe agenda

Leidende West Betuwe agenda

D66 wil werken met een breed gedragen West Betuwse agenda voor de gemeenteraad en het college. De onderwerpen die de inwoners in het bidbook hebben aangedragen, bieden hiervoor een goede basis.

De kern van de lokale democratie is dat bij besluitvorming de meerderheid beslist maar dat daarbij wel met minderheden rekening wordt gehouden. En die minderheid zich ook gehoord voelt.
D66 wil geen dichtgetimmerde akkoorden waarbij oppositiepartijen en hun achterban zich niet of amper gehoord voelen.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018