Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en toegankelijk bestuur | zichtbare en toegankelijke gemeenteraad

Zichtbare en toegankelijke gemeenteraad

D66 is voorstander van directe invloed van inwoners en ondernemers op het gemeentelijk bestuur. De gemeenteraad van West Betuwe moet haar rol in het maatschappelijk debat en de besluitvorming beter laten zien.

Die directe invloed is ook een zichtbare ontwikkeling in onze gemeente, waar inwoners gezamenlijk initiatieven ontplooien en daarbij de gemeente als partner aanspreken.

Een moderne, flexibele gemeente is op deze ontwikkeling voorbereid. Wat D66 betreft zorgt de gemeente er dus in elk geval voor dat er een heldere verordening is voor vormen van gemeentelijke raadpleging van inwoners.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018