Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie Geldermalsen: Windenergie

Windenergie is voor D66 één van de mogelijkheden om voldoende duurzame energie op te wekken. Het is van de milieuvriendelijke energie bronnen voor Nederland het meest kosten–efficiënt en ook een betrouwbare bron. D66 is ook een groot voorstander om de potentie van andere duurzame energiebronnen ten volste te benutten en te investeren in de innovatie en implementatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, geothermie, het beter gebruiken van restwarmte en blauwe energie. Met de stand van de huidige techniek is het echter onmogelijk om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, zonder naast al deze bronnen ook gebruik te maken van windenergie.

Bij grote, ambitieuze projecten bestaan helaas nadelen. Zo is het mogelijk dat windmolens horizonvervuiling veroorzaakt en problemen voor omwonenden geeft in verband met de slagschaduw en geluidsoverlast. Daarom is D66 tegen de plaatsing van windmolens rondom bewoonde gebieden, moeten er eisen gesteld worden aan het geluid dat ze mogen maken, en vinden we dat mensen altijd gecompenseerd moeten voor mogelijke schade. D66 vindt dat omwonden ook moeten kunnen meepraten, en écht inspraak moeten hebben, over de locatie van windmolens.

Een ander punt van zorg is dat windmolens veel kosten. Een overgroot deel van de ambitieuze energie plannen zijn echter op de korte termijn helaas duur. De overheid is er ook om ervoor te zorgen dat Nederland op de lange termijn voldoende, eigen, duurzame energie kan opwekken. Door te investeren in windenergie stimuleer je de sector waardoor de technologie een innovatieprikkel krijgt. Hiermee wakker je de sector aan en zal de markt steeds kosten–efficiënter gaan functioneren. Voor D66 is het daarbij van belang dat de omwonenden van windmolens er volwaardig financieel aan kunnen meeverdienen, zodat zij ook de voordelen ervan genieten.

duurzaam is immers pas echt duurzaam met draagvlak

Laatst gewijzigd op 22 november 2018