Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare ruimte

D66 wil vooruit, ook als het gaat om de inrichting van onze mooie gemeente

Leefbaarheid, welzijn en zorg

Niet de stenen, maar de mensen zijn in feite de kern waar het werk in een gemeente om draait. ‘Stenen’ dienen altijd ter ondersteuning van de mensen, de samenleving

Wonen, werken en bedrijven

Het landelijke karakter van de gemeente staat voor D66 voorop

Dienstverlening en bestuur

Dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen in de gemeente Geldermalsen

D66 West Betuwe

Algemene informatie

Onderwijs

Onderwijs betekent voor D66 een leven lang leren, zodat mensen zich blijven ontwikkelen.

Verkiezingen 2018