Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leefbaarheid, welzijn en zorg

Gezonde kernen:
Kansen voor iedereen | Zorg voor elkaar | Maximale vrijheid en veiligheid.
Daar staat D66 voor.
Het zijn de mensen waar het in West Betuwe om gaat. De vraag vanuit de samenleving staat voorop. D66 gaat ervan uit dat (groepen van) inwoners zelf veel kunnen regelen. Waar nodig faciliteert de gemeente en voor wie niet voldoende ‘eigen kracht’ heeft dragen we zorg.

Het uitgaan van de eigen kracht van mensen betekent ook dat de inwoners zoveel mogelijk zelf bepalen. D66 wil dan ook dat de burgers zoveel mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van hun dorp, stad of wijk.

Vertrouwen op eigen kracht

Standpunten